top of page

איבחון אוטיזם

הפרעה על הספקטרום האוטיסטי  (ASD) הינה הפרעה נוירו-התפתחותית, בעלת מגוון רחב של מופעים. השכיחות של אבחון הפרעה על הספקטרום האוטיסטי הולכת וגדלה והנתונים האחרונים מדברים על שכיחות של 1:68.

שני תחומים של מאפיינים קליניים מגדירים את התסמונת: הפרעות בתקשורת חברתית ובתקשורת מילולית ולא מילולית, ותבניות התנהגות נוקשות וחזרתיות.  כל אלה מופיעות לרוב בשלוש השנים הראשונות לחיים  וקיימות עדויות כי חלק מההתנהגויות נצפו גם בגילאי מספר חודשים.

זיהוי מוקדם מאפשר קבלת זכויות, שירותים וטיפולים ממוסדות המדינה, ואף מאפשר התערבות מוקדמת, אשר נמצאה משפרת את התפקוד וההתפתחות של ילדים עם ASD והרווחה של בני המשפחה. כאשר מתעורר ספק לגבי המצאותו של ילד על הספקטרום האוטיסטי, מומלץ לעבור אבחון מוקדם ככל האפשר. תהליך אבחון הוא תהליך רב משמעות, בהיותו צומת אשר מסייע להגדיר את מהות הקשיים מהם סובל הילד, לעיתים מזה שנים.

 

במהלך השנים, התפתחו כלים רבים ושונים לאבחון של לקויות תקשורתיות אולם רובם נטו להיות מוטים ולא מדוייקים. הכלים האבחוניים הנחשבים היום למובילים בעולם באבחון ASD הים הכלים הבאים: 

ADOS:

הכלי התצפיתי הסטנדרטי, הנמצא בשימוש הרב ביותר בעולם היום הינו ה – ADOS – Autism Diagnosis Observation Schedule. מבחן ה- ADOS כולל גרסאות שונות המותאמות לגיל הילד ולרמתו השפתית. במבחן זה מועברות לילד סדרת משימות מהנות הבודקות הבנה חברתית, הבנת רגשות, התייחסות לאדם אחר בחדר, שימוש בשפת גוף לתקשורת בלתי מילולית, שימוש בתקשורת מילולית, יכולת משחק ושימוש בדמיון. משך העברתו כארבעים וחמש דקות עד שעה. 

ADI:

יחד עם ה – ADOS, אחד מכלי האבחון השימושים ביותר הוא ה – Autism Diagnostic Interview-Revised .  ה-ADI-R הוא ראיון מקיף עם הורי הילד/הנער, הכולל שאלות המיועדות להבחין בין קשיים התפתחותיים שונים. הראיון מיועד לספק מעין מסגרת למתן ההסטוריה ההתפתחותית, ולצורך אבחנה מבדלת של ההפרעות רחבות ההיקף. קיימת נקודת חתך עבור אוטיזם בלבד. כמו כן, הראיון מספק מידע לגבי התפקוד של הילד מהילדות המוקדמת ועד הבגרות. חשיבותו במתן פרספקטיבה והסתכלות מלאה יותר על הילד לאורך חייו, ובכך האינפורמציה המתקבלת מלאה יותר מאשר אינפורמציה הנשענת על הערכה סטנדרטית. משך העברתו של הראיון הוא כשעתיים וחצי.

כיום נמצא שהחיבור בין שני הכלים ה – ADOS וה – ADI-R משמעותי במיוחד, והם נחשבים ל-gold standard של אבחון אוטיזם בעולם.  

 

בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות מנובמבר 2013 הוגדר נושא האיבחון: מי רשאי לאבחן ובאילו כלים עליו להשתמש.ילד שמאובחן כסובל מהפרעה בספקטרום האוטיסטי זכאי על פי חוק לסיוע נרחב מן המדינה במגוון נושאים: השמה חינוכית מתאימה, טיפולים פרא-רפואיים מסובסדים, קיצבה מבטוח לאומי ועוד. בכדי שאבחון יחשב בתקף לצורך קבלת השירותים השונים עליו להיעשות ע"י שני אנשי מקצוע: רופא (פסיכיאטר ילדים/נוירולוג ילדים/מומחה בהתפתחות הילד) ופסיכולוג. 

מה היתרון לבחירה בפסיכיאטר ילדים לצורך האבחון?

ילדים על הספקטרום האוטיסטי לעיתים סובלים מקשיים נוספים משניים לקשיי התקשורת כמו הפרעת קשב וריכוז, הפרעות חרדה או הפרעות התנהגות. פסיכיאטר ילדים הוא בעל ההכשרה המתאימה ביותר לבצע אבחון והערכה מקיפה של קשיי התקשורת כמו גם הקשיים הנילווים. בנוסף, במקרה של קשיים חברתיים ותקשורתיים אשר אינם עונים על הקריטריונים של ASD פסיכיאטר הילדים יוכל לשקול את אפשרויות האבחנתיות הנוספות ודרכי הטיפול האפשריות. 

למידע נוסף אודות תהליך האבחון

bottom of page