top of page

הערכה פסיכיאטרית לילדים ונוער

פסיכיאטריה של הילד הינה התמחות שמשלבת ידע בתחום הפסיכיאטריה, רפואת הילדים, התפתחות הילד, נוירולוגיה פסיכולוגיה של הילד, הבנת הדינאמיקה המשפחתית ושילוב הילד במערכת החינוך.

בתהליך האבחון, פסיכיאטר הילדים עושה אינטגרציה בין תחומים האלה במטרה למצוא דרכי טיפולי המתאימות לצרכים המורכבים של הילד.

פסיכיאטר ילדים עוסק בכל התחומים הרגשיים והנפשיים המאפיינים ילדים ובני נוער, וכוללים הפרעות חרדה, הפרעות קשב וריכוז, טיקים, הפרעות מצב רוח, הפרעות חשיבה, הפרעות תקשורת, הפרעות התנהגות, והפרעות הסתגלות.

הבדיקה הפסיכיאטרית הינה בדיקה קלינית המיועדת לבדיקת קיומן של הפרעות רפואיות, התנהגותיות, התפתחותיות או רגשיות, במטרה להבין את מקור הקשיים של הילד ולהציע התערבות טיפולית.

כיצד מתבצע האבחון הפסיכיאטרי?

האבחון הפסיכיאטרי מורכב ממספר שלבים:

שלב ראשון – מילוי שאלונים על ידי הורי הילד ולעיתים גם המורה/גננת הילד. איסוף אינפורמציה

מאבחונים/ טיפולים קודמים.

שלב שני - שיחה מעמיקה עם ההורים לצורך קבלת תמונה תפקודית מקיפה אודות הילד, יכולותיו וקשייו. קבלת מידע אודות ההיסטוריה ההתפתחותית, ההתנהגותית והרפואית שלו כמו גם רקע משפחתי וטיפולים בעבר. במקרים מסוימים יש אף צורך בשיחה עם המורה/פסיכולוג/עו"ס/מטפל משפחתי המעורבים בטיפול בילד ומשפחתו. שיחה כזו מתקיימת רק בהסכמת  ההורים.

שלב שלישי - מפגש עם הילד לבדיקת ההבטים התפקודיים והרגשיים.  

שלב רביעי - מפגש סיכום התהליך: שיחה עם ההורים לקבלת ממצאי האבחון, מסקנותיו והמלצות לטיפול.

דוח סיכום מקיף בכתב המסכם את התהליך וכולל את ממצאי האבחון, מסקנות, המלצות להורים והפנייה לגורמי אבחון/טיפול נוספים  במידת הצורך ניתן להורים.

bottom of page